7 knep för att pipettera noggrant – 2022

Om du arbetar ofta vid labbänken är exakt pipettering en avgörande faktor för din forskning!

Att kunna pipettera korrekt är inte helt självklart och utan noggranhet vid pipettering skulle inga experiment vara reproducerbara. Förbereda lösningar skulle uppnå felaktiga koncentrationer och alla analyser skulle förlora all trovärdighet. Lyckligtvis går det att lära sig knep för pipetter på rätt sätt med automatpipetter. Se videon från Eppendorf eller läs våra egna knep nedan!

1. Pipettera långsamt

Det vanligaste knepet, som också leder till största förbättring för de som gör detta misstag, är att pipettera långsammare. Använd mjuka och mycket långsamma rörelser. Det krävs tålamod för bästa och mest exakta resultat!

2. Vertikal justering

När du suger upp vätska in i pipett-tippen ska den alltid hållas vertikalt. Detsamma gäller även vid tömningen och dosering in i nya kärl. Den vertikala hållningen leder till att rätt mängd alltid sugs in och ut.

3. Lutande dosering

Behållaren som vätskan doseras in i, om möjligt, rekommenderas att hållas lutandes (cirka 45°). Doseringen från tippen sker mot behållarens vägg.

4. Plannering

När du planerar dina experiment är det alltid bäst för noggranheten att använda större volymer. Det är lättare att ha hög noggranhet med större volymer och man kan lättare upptäcka misstag visuellt. Detta blir dock svårt vid arbete med dyrare substrat.

5. Viskösa vätskor

Viskösa vätskor är tjocka vätskor som är extra svåra att pipettera korrekt! För dessa pipetteringar krävs ännu långsammare och mjukare tryck om man ska vara nogrann.

Huvudknepet som vanligtvis hjälper är en pipettrings-metod, vid namn reverse-pipetting. Engleksa för omvänd pipetteing. Pipettens knapp trycks ner till andra stoppet innan vätskan sugs upp. Vätska sugs upp, vid detta tillfälle finns för mycket vätska i tippen, och töms endast till första stoppet så det alltid finns kvar lite vätska i tippen.

6. Rätt storlek

Använd rätt pipett för den volym du ska pipettera. Olika pipett-volymer har olika noggranheter, vanligtvis vill du använda pipetter där maxvolymen är så nära som möjligt den önskade volymen.

Exempelvis; vill du pipettera 1000 µL = använd 100 - 1000 µL pipett, vill du pipettera 150 µL = använd 20 - 200 µL pipett och vill du pipettera 1.5 µL = använd 0.1 - 2 µL pipett.


7. Nedsänkning av pipett-tipp

Vid upptag av vätska måste man undvika att tippen doppas för långt ner. Dels för att undvika att vätskan åker in i pipetten och skadar det känsliga instrumentet, och dels för att vätska kan lätt fastna på utsidan av pipett-tippen. Vätska som ansamlas utanför pipetten följer lätt med och överförs in med vätskan inuti pipetten. Ett av knepen här är att torka tippen mot kärlets vägg efter uttaget.

Vid upptag av vätska måste man även undvika att tippen inte doppas tillräckligt långt ner. För liten sänkning av tippen leder till uppsug av luftbubblor, vilket leder till fel volym.

Spetsen ska sänkas olika djupt för olika pipett-volymer. Pipetter med större volymer, cirka 1-5 mL, bör sänkas kring 5-6 mm under vätskytan. Mindre pipett-volymer bör sänkas cirka 2-3 mm under vätskytan.

Lämna ett svar