Publicerad Lämna en kommentar

Begagnad labbutrustning

Är begagnad labbutrustning något för dig?

I vilket syfte köper du din utrustsning?

Det första man ska tänka på när man överväger att köpa begagnad labbutrstning är användningsområdet. De flesta av våra kunder är antingen hobbykemister, desginers, kockar, eller kaffe-, vin- och öltillverkare. I dessa fall passar det perfekt med begagnade varor. Stora forskningsinstitut som företag och universitet som behöver använda sina instrument hektiskt och under längre tisdperioder rekommenderas att köpa nyare redskap. 

Bra för plånboken, bra för planeten!

En av de största fördelarna med att köpa begagnade varor är ju självklart priset! Begagnade labbglas är alltid prissatta lägre eller är på REA i vår webbshop. Dessutom en stor anledning att kunder vänder till begagnad labbutrusning medvetheten kring miljöproblem som vår värld står inför. Genom att köpa second hand bidrar vi alla till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Därför erbjuder vi även 30 dagar sprick-garanti på begegnad labbutrusning så man hinner testa sina varor hemma. Vi testar självklart all utrusning på egen hand innan den läggs upp till försäljning.

Skick och renhet?

En av de vanligaste frågorna vid köp av begagnade glasprodukter är renheten och tilståndet av varan. Vid användning av labbglas med högre glaskvalité (som till exempel tåligt Duranglas) är det inte någon fara med mindre skrap i glaset. Däremot vanligt glas med små sprickor brister mycket lätt under uppvärmning. Därför undviker Labbutrustning.se försäljning av dessa varor. Som tidigare nämnt testar vi självklart all utrusning innan den läggs upp till försäljning.

Alla labbglas som kommer till oss rengör vi på egen hand en extra gång innan de läggs upp till försäljning. Vi hänvisar även till instruktioner på vår sida om hur man rengör labbglas för att öka hållbarheten.

Vi köper begagnad labbutrustning!

Vi köper begagnad labbutrustning från företag och privat-personer. Har du/ni bågot ni vill sälja? Kontakta oss och beskriv kort den utrusning ni vill sälja. Vi återkommer inom kort med  förslag på pris och beskrivning av försäljningensprocessen. 

Publicerad 1 kommentar

Rengöring av labbglas

Rengöring av labbglas


Att rengöra labbutrustning är inte lika enkelt som att diska hemma!

Detta inlägg är främst inriktat till dig som vill använda kolvar i laborationssyfte, och inte som inredning eller köksredskap. Nedan beskrivs några klassiska rengöringsknep för att slippa förstöra sina kemiska lösningar och experiment!

Grundprinciper

 • Rent generellt så är det lättast att rengöra glas om man gör det direkt.
 • Vanligtvis är både tvättmedel och kranvatten varken nödvändigt eller önskvärt. Ett par sköljningar med destillerat vatten, följt av slutliga sköljningar med avjoniserat vatten räcker gott och väl.
 • När tvättmedel behövs är det bäst om de är specialicerade laboratorietvättmedel (till exempel Alconox eller Liquinox), även om klassiska köksdiskmedel fungerar. Laboratorietvättmedel minskar sannolikheten att spår av tvättmedel och andra kemikalier fastnar kvar i glaset. Videon i slutet av detta inlägg är Alconox egna guide på engelska för rengöring av labbglas.

Torkning

 • Torkning med papper, handduk eller tryckluft undvicks helst för att inte kontaminera glasen med fibrer och dammpartiklar.
 • Vanligtvis kan du låta glasvaror lufttorka upp-och-ner hängda på laboratorietorkställ.
 • Om vatten kommer påverka koncentratioen eller reagera med lösningen (till exempel en eter) kan labbglas sköljas med etanol eller aceton för att bli av med vattnet. För att sedan ytterligare sköljas med den slutliga lösningen 1 – 3 gånger och få bort etanolen eller acetonen.

Vanliga lösningar

 • Svaga syror – Skölj 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka syror – Enligt SIV-regeln, en regel som påminner laboranten att syror spädds i vatten och inte tvärtom, är detta ett farligt steg. När vatten tillsätts till en stark syra sker en exoterm-reaktion som kan värma lösningen och orsaka frätande skvätt. Därav måste behållaren sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp. Sedan på samma sätt som för svaga syror, behållaren sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Svaga baser – Sköljs först noggrant med kranvatten för att få bort basrester för att sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka baser – Behållare måste sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp, för att  sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Vattenbaserade-lösningar, som till exempel NaCl- och sukroslösning – Enklaste lösningarna att arbeta med. Sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Organiskalösningar, som till exempel bensen, styren och lacknafta – För att få bort rester av organiskalösningar krävs oftast etanol eller aceton. Dessa två funkar för de flesta organiskalösningar, men ibalnd krävs något extra beroende på typen av lösning. Efteråt sköljs behållaren 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork
Publicerad Lämna en kommentar

Labbglas typer

E-kolvar

E-kolv är en förkortning av Erlenmeyerkolv, döpt efter den tyska kemisten Emil Erlenmeyer som gav form till denna behållare cirka 1860. Kemisten är främst kännd för E-kolven, men även för den kemiska Erlenmeyer-regeln vilken lyder “inom alla alkoholer där en hydroxyl-grupp är direkt bunden till ett dubbelbundet kol blir molekylen tillslut en aldehyd eller keton”.

E-kolven är en glasbehållare med cylindrisk hals, konformad kropp och platt bas. Den är vanligtvis graderade med ungefärgliga mått (exakta inom cirka +/- 5%). De främsta fördelarna med kolvens form, över andra kolvtyper; är basens stabilitet, möjligheten att använda magnetomrörare, samt konformen som minskar avdunstningen för kokande vätskor och alkoholer. Inom kemiska experiment passar kolvens form även för titrering, då vätskan blandas och står stilla i intervall och konfomen bidrar till en minskad spillrisk. Dessa kolvar används även inom mikrobiologin för odling a bakterie- och svampkulturer.

Alla kolvar tillverkas med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Några exempel på dessa egenskaper är storleken/volymen, breden på halsen, typen av öppning samt mateiralet vilket brukar variera mellan antingen glas eller plast av olika kvalitéer.

Se vårt utbud av e-kolvar!

E-kolv

Rundkolvar

Rundkolvar är sfäriska glassbehållare med rund eller plan botten. Den sfäriska formen tillåter jämn värmefördelning över en låga vid kokning eller destillation av vätskor, samt är mer resistent mot sprickbildning vid vakuum. När flaskas botten är rund är den mer resistent, men flaskan kan inte ställas upp utan en ställning eller stöd. Vanligtvis används ringar av kork som flaskorna står i om de inte hänger från en ställning med klämmor.

På samma sätt som för E-kolvar tillverkas rundkolvar med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Varienrande storlek/volym, breden på halsen och typen av öppning. Det finns även rundkolvar med antingen 2 eller 3 halsar. Rundkolvar består främst av värmeresistent borosilikatglas.

Se vårt utbud av rundkolvar!

Rundkolv

Mätkolvar

Mätkolv eller mätflaska är päronformade glasbehållare med platt bas. Kolven används för att tillreda exakta lösningar, med hjälp av markeringen vid flaskhalsen. Fördelarna med kolven är basens stabilitet, markeringen för exakta mått och den slipade öppningen för förslutning med kork eller kontakt med andra glasredskap.

Mätkolvarna tillverkas med varierande egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Till exempel variationer i storlek/volym, längden på halsen och typen av öppning. 

Se vårt utbud av mätkolvar!

Mätkolv 50 ml

Mätglas

Mätglasen, även kända som mätcylindrar, är precis som det låter cylindriska glasbehållare. Kärlen har som syfte att mäta vätskemängder för tillredning av olika lösningar. De är därav graderade med flera och mer specifika mått än E-kolvar. Fördelarna med kärlet är basens stabilitet, markeriningarna för mer exakta mått och att de är lättare att rengöra. Öppningarna är formade med en avsmalnande utbuktning, vid namnet pip, för förenklad överföing av vätskor mellan olika behållare.

Mätglas tillverkas med varierande storlekar beroende på volymerna de ska mäta. Noggranheten är mer exakt gör de mindre mätglasen och under mätning gäller det att avläsa där botten delen av menisken matchar det önskade måttet. Menisken är buktningen i ytan av en vätska, vilken är mer synlig när vätskor förekommer i mindre förvaringskärl. Som för E-kolvar varierar mateiralet mellan glas och plast av olika kvalitéer.
 
Mätglas

Bägare

En laboratoriebägare defineras vanligtvis som en cylindrisk vätskebehålare med en pip vid öppningen och ett platt botten. Ordet bägare härstammar från det latinska ordet bacarium och uppkom inom svenskan först på 1400-talet. Då avsåg ordet ett cylindriskt kärl utan något handtag, vilket mest användes för konsumtionen av alkoholhaltiga drycker som vin och öl. Idag används bägare för flera typer av dryck och mat som till exempel te, kaffe och även glass!

Laboratoriebägare är vanligtvis graderade med ungefärgliga mått (exakta inom cirka +/- 5%). De främsta fördelarna med bägarna är den stabilia basen, graderingen och pipet för överföring av vätskor. 

Bägare tillverkas med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Några exempel på dessa egenskaper är storleken/volymen och mateiralet vilket brukar variera mellan antingen glas eller plast av olika kvalitéer.

Se vårt utbud av bägare!

Bägare 150 ml