Labbglas typer

E-kolvar

E-kolv är en förkortning av Erlenmeyerkolv, döpt efter den tyska kemisten Emil Erlenmeyer som gav form till denna behållare cirka 1860. Kemisten är främst kännd för E-kolven, men även för den kemiska Erlenmeyer-regeln vilken lyder “inom alla alkoholer där en hydroxyl-grupp är direkt bunden till ett dubbelbundet kol blir molekylen tillslut en aldehyd eller keton”.

E-kolven är en glasbehållare med cylindrisk hals, konformad kropp och platt bas. Den är vanligtvis graderade med ungefärgliga mått (exakta inom cirka +/- 5%). De främsta fördelarna med kolvens form, över andra kolvtyper; är basens stabilitet, möjligheten att använda magnetomrörare, samt konformen som minskar avdunstningen för kokande vätskor och alkoholer. Inom kemiska experiment passar kolvens form även för titrering, då vätskan blandas och står stilla i intervall och konfomen bidrar till en minskad spillrisk. Dessa kolvar används även inom mikrobiologin för odling a bakterie- och svampkulturer.

Alla kolvar tillverkas med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Några exempel på dessa egenskaper är storleken/volymen, breden på halsen, typen av öppning samt mateiralet vilket brukar variera mellan antingen glas eller plast av olika kvalitéer.

Se vårt utbud av e-kolvar!

E-kolv

Rundkolvar

Rundkolvar är sfäriska glassbehållare med rund eller plan botten. Den sfäriska formen tillåter jämn värmefördelning över en låga vid kokning eller destillation av vätskor, samt är mer resistent mot sprickbildning vid vakuum. När flaskas botten är rund är den mer resistent, men flaskan kan inte ställas upp utan en ställning eller stöd. Vanligtvis används ringar av kork som flaskorna står i om de inte hänger från en ställning med klämmor.

På samma sätt som för E-kolvar tillverkas rundkolvar med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Varienrande storlek/volym, breden på halsen och typen av öppning. Det finns även rundkolvar med antingen 2 eller 3 halsar. Rundkolvar består främst av värmeresistent borosilikatglas.

Se vårt utbud av rundkolvar!

Rundkolv

Mätkolvar

Mätkolv eller mätflaska är päronformade glasbehållare med platt bas. Kolven används för att tillreda exakta lösningar, med hjälp av markeringen vid flaskhalsen. Fördelarna med kolven är basens stabilitet, markeringen för exakta mått och den slipade öppningen för förslutning med kork eller kontakt med andra glasredskap.

Mätkolvarna tillverkas med varierande egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Till exempel variationer i storlek/volym, längden på halsen och typen av öppning. 

Se vårt utbud av mätkolvar!

Mätkolv 50 ml

Mätglas

Mätglasen, även kända som mätcylindrar, är precis som det låter cylindriska glasbehållare. Kärlen har som syfte att mäta vätskemängder för tillredning av olika lösningar. De är därav graderade med flera och mer specifika mått än E-kolvar. Fördelarna med kärlet är basens stabilitet, markeriningarna för mer exakta mått och att de är lättare att rengöra. Öppningarna är formade med en avsmalnande utbuktning, vid namnet pip, för förenklad överföing av vätskor mellan olika behållare.

Mätglas tillverkas med varierande storlekar beroende på volymerna de ska mäta. Noggranheten är mer exakt gör de mindre mätglasen och under mätning gäller det att avläsa där botten delen av menisken matchar det önskade måttet. Menisken är buktningen i ytan av en vätska, vilken är mer synlig när vätskor förekommer i mindre förvaringskärl. Som för E-kolvar varierar mateiralet mellan glas och plast av olika kvalitéer.
 
Mätglas

Bägare

En laboratoriebägare defineras vanligtvis som en cylindrisk vätskebehålare med en pip vid öppningen och ett platt botten. Ordet bägare härstammar från det latinska ordet bacarium och uppkom inom svenskan först på 1400-talet. Då avsåg ordet ett cylindriskt kärl utan något handtag, vilket mest användes för konsumtionen av alkoholhaltiga drycker som vin och öl. Idag används bägare för flera typer av dryck och mat som till exempel te, kaffe och även glass!

Laboratoriebägare är vanligtvis graderade med ungefärgliga mått (exakta inom cirka +/- 5%). De främsta fördelarna med bägarna är den stabilia basen, graderingen och pipet för överföring av vätskor. 

Bägare tillverkas med egenskaper beroende på dess avsedda användningsområde. Några exempel på dessa egenskaper är storleken/volymen och mateiralet vilket brukar variera mellan antingen glas eller plast av olika kvalitéer.

Se vårt utbud av bägare!

Bägare 150 ml

Lämna ett svar