Integritetspolicy

Information om Labbutrustnings behandling av personuppgifter

I detta dokument beskrivs hur Labbutrustning behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddslag.

Personuppgiftsansvarig

Oakentech AB (org. nr 559029-2982) (Labbutrustning) är ansvarig för behandligen av dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera varor som förmedlas via webbsidan labbutrustning.se, för att få statistik om besök på denna webbsida och svara på frågor om produkterna som finns listade på webbsida. Mer information nedan.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

Rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig.
Rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
Rätt att få dina uppgifter raderade från våra system.
Rätt att sluta få marknadsföring från oss.

Om du vill utnyttja något av dessa rättigheter ska du maila oss på gdpr@labbutrustning.se.

Typ av personuppgifter som behandlas om dig

Statistik: Diverse uppgifter för statistiska syften (land, webbläsare osv)
Om du mailar oss: Din mailadress och eventuellt ditt namn
Vid leverans av produkter: Ditt namn, din adress och din emailadress

Syften till att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att hantera ditt köp via webbsidan, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. Laglig grund för denna behandling: Avtal.

Dina personuppgifter används för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Laglig grund för denna behandling: Avtal.

Dina personuppgifter används för att hantera förfrågningar från dig via e-post och sociala medier. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

Dina personuppgifter används för att uppfylla rättsliga förpliktelser t.ex. för att uppfylla kraven inom bokföringslagen. Laglig grund för denna behandling: Rättslig förpliktelse.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt sparas dina personuppgifter i tre (3) år från ditt senaste köp.

För kontakt med supporten via email eller sociala medier som baseras på en intresseavvägning sparas dina personuppgifter i tolv (12) månader efter din senaste kontakt med oss.

För marknadsföring och nyhetsbrev som baseras på samtycke sparas uppgifterna till du själv begär att få dina uppgifter raderade.

För bokföring sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

Varifrån dina personuppgifter hämtas från

Dina personuppgifter samlas in direkt från dig när du begär att få produktinformation eller kontaktar oss via email eller sociala medier. Uppgifter som används av statiska syften hämtas automatiskt från din webbläsare och dator/mobil.

Hantering av dina uppgifter med tredje part

Dina personuppgifter delas med tredje parts leverantörer som utvecklar mjukvara för att föra statistik över besökarna på webbsidan. Mottagarna av dina personuppgifter är baserade i USA.

Förutom ovan nämnda fall lämnas och säljs inte dina personuppgifter till tredje part eller andra företag.

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om dig.

Kontakt

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@labbutrustning.se.

Denna text uppdaterades senast 2019-02-24.