Rengöring av labbglas

Rengöring av labbglas


Att rengöra labbutrustning är inte lika enkelt som att diska hemma!

Detta inlägg är främst inriktat till dig som vill använda kolvar i laborationssyfte, och inte som inredning eller köksredskap. Nedan beskrivs några klassiska rengöringsknep för att slippa förstöra sina kemiska lösningar och experiment!

Grundprinciper

 • Rent generellt så är det lättast att rengöra glas om man gör det direkt.
 • Vanligtvis är både tvättmedel och kranvatten varken nödvändigt eller önskvärt. Ett par sköljningar med destillerat vatten, följt av slutliga sköljningar med avjoniserat vatten räcker gott och väl.
 • När tvättmedel behövs är det bäst om de är specialicerade laboratorietvättmedel (till exempel Alconox eller Liquinox), även om klassiska köksdiskmedel fungerar. Laboratorietvättmedel minskar sannolikheten att spår av tvättmedel och andra kemikalier fastnar kvar i glaset. Videon i slutet av detta inlägg är Alconox egna guide på engelska för rengöring av labbglas.

Torkning

 • Torkning med papper, handduk eller tryckluft undvicks helst för att inte kontaminera glasen med fibrer och dammpartiklar.
 • Vanligtvis kan du låta glasvaror lufttorka upp-och-ner hängda på laboratorietorkställ.
 • Om vatten kommer påverka koncentratioen eller reagera med lösningen (till exempel en eter) kan labbglas sköljas med etanol eller aceton för att bli av med vattnet. För att sedan ytterligare sköljas med den slutliga lösningen 1 – 3 gånger och få bort etanolen eller acetonen.

Vanliga lösningar

 • Svaga syror – Skölj 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka syror – Enligt SIV-regeln, en regel som påminner laboranten att syror spädds i vatten och inte tvärtom, är detta ett farligt steg. När vatten tillsätts till en stark syra sker en exoterm-reaktion som kan värma lösningen och orsaka frätande skvätt. Därav måste behållaren sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp. Sedan på samma sätt som för svaga syror, behållaren sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Svaga baser – Sköljs först noggrant med kranvatten för att få bort basrester för att sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka baser – Behållare måste sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp, för att  sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Vattenbaserade-lösningar, som till exempel NaCl- och sukroslösning – Enklaste lösningarna att arbeta med. Sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Organiskalösningar, som till exempel bensen, styren och lacknafta – För att få bort rester av organiskalösningar krävs oftast etanol eller aceton. Dessa två funkar för de flesta organiskalösningar, men ibalnd krävs något extra beroende på typen av lösning. Efteråt sköljs behållaren 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar

Stäng meny
×
×

Kundvagn