5 grundpelare för rengöring av labbglas

Rengöring av labbglas


Att rengöra labbutrustning är inte lika enkelt som att diska hemma!

Detta inlägg är främst inriktat till dig som vill använda kolvar i laborationssyfte, och inte som inredning eller köksredskap. Nedan beskrivs några klassiska rengöringsknep för att slippa förstöra sina kemiska lösningar och experiment!

Oavsett hur försiktig man är som forskare, kommer laboratorieutrustning att bli smutsig. Protokoll för rengöring varierar drastiskt med avseende på typen av utrustning och de kemikalier som användes. Därav fokuserar detta blogginlägg främst på de bästa generella tipsen för rengöring av labbglass efter användandet av lösningar man vanligtvis finner i kemi- och biologilabb.

1. Grundprinciper

 • Rent generellt så är det lättast att rengöra glas om man gör det direkt samt att hellre överrena än underrena även om det tar sin tid.
 • Dock när man arbetar med småvolymer ofarliga lösningar, så är både tvättmedel och kranvatten varken nödvändigt eller önskvärt. Ett par sköljningar med destillerat vatten, följt av slutliga sköljningar med avjoniserat vatten räcker gott och väl.
 • När tvättmedel behövs är det bäst om de är specialiserade laboratorietvättmedel (till exempel Alconox eller Liquinox), även om klassiska köksdiskmedel fungerar. Laboratorietvättmedel minskar sannolikheten att spår av tvättmedel och andra kemikalier fastnar kvar i glaset. Videon i slutet av detta inlägg är Alconox egna guide på engelska för rengöring av labbglas.

2. Torkning

 • Torkning med papper, handduk eller tryckluft undvicks helst för att inte kontaminera glasen med fibrer och dammpartiklar.
 • Vanligtvis kan du låta glasvaror lufttorka upp-och-ner hängda på laboratorietorkställ.
 • Om vatten kommer påverka koncentratioen eller reagera med lösningen (till exempel en eter) kan labbglas sköljas med etanol eller aceton för att bli av med vattnet. För att sedan ytterligare sköljas med den slutliga lösningen 1 – 3 gånger och få bort etanolen eller acetonen.

3. Vanliga lösningar i labbet

 • Svaga syror – Skölj 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka syror – Enligt SIV-regeln, en regel som påminner laboranten att syror spädds i vatten och inte tvärtom, är detta ett farligt steg. När vatten tillsätts till en stark syra sker en exoterm-reaktion som kan värma lösningen och orsaka frätande skvätt. Därav måste behållaren sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp. Sedan på samma sätt som för svaga syror, behållaren sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Svaga baser – Sköljs först noggrant med kranvatten för att få bort basrester för att sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Starka baser – Behållare måste sköljas mycket försiktigt med stora volymer kranvatten inuti dragskåp, för att  sedan ytterligare sköljas 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork.
 • Vattenbaserade-lösningar, som till exempel NaCl- och sukroslösning – Enklaste lösningarna att arbeta med. Sköljs 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan behållaren ställs på tork.
 • Organiskalösningar, som till exempel bensen, styren och lacknafta – För att få bort rester av organiskalösningar krävs oftast etanol eller aceton. Dessa två funkar för de flesta organiskalösningar, men ibalnd krävs något extra beroende på typen av lösning. Efteråt sköljs behållaren 3 – 4 gånger med avjoniserat vatten innan den ställs på tork

4. Biologiska preparat

 • Vid arbete med mikroorganismer (bakterier, jäst etc.) är det viktigt att allt steriliseras ordentligt.
 • Till en början ska utrustningen diskas och sköljas med etanol för att sedan föras in i en autoklav. I autoklaven används höga temperaturer och högt tryck för att sterilisera. Labbglas, som bägare och e-kolvar, som förs in i en autoklav brukar vanligtvis täckas med aluminiumfolie och autoklavtejp. Aluminiumfolie för att blockera några framtida kontamineringar att falla in i glasbehållaren innan den används. Tejpen har markeringar som hjälper en avgöra om autoklaveringen är godkänd och lyckades uppnå rätt temperatur.
 • Efter arbete med RNA och DNA ska man skölja med en RNAse-borttagare. Om utrustningen kommer att användas i framtiden för liknande forskning kan RNAse förstöra dina experiment.

5. Skydda dig själv

 • Arbeta säkert när du rengör kemikalier. Vid diskbänken är det inte ovanligt med stänk samt att alla möjliga lösningar blandas.
 • Du ansvara för din egen och andras säkerhet i labbet. Skriv på alla behållare vad du lägger undan vid diskbänk för att rengöra senare!
 • Använd alltid labbrock, skyddsglasögon och handskar när du diskar.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar